Kryzysy w kościele i problem cnoty w życiu chrześcijańskim

Autor

Słowa kluczowe:

nadużycia moralne duchownych, „droga synodalna”, powołanie chrześcijańskie, cnota, Kant, Akwinata, habitus, roztropność, wychowanie

Abstrakt

Jesteśmy świadkami kryzysu w niemieckim Kościele. Rozważane są propozycje porzucenia tradycyjnej nauki Kościoła odnośnie ludzkiej seksualności i przyjęcia norm nawiązujących do modnych dziś na Zachodzie ideologii, takich jak gender i LGBT oraz większej „wolności” seksualnej. Te nowe propozycje stanowią część tzw. drogi synodalnej. Powstają pytania o przyczyny kryzysu. Autor widzi wśród nich pominięcie zagadnienia cnoty w postępowaniu moralnym chrześcijanina oraz oparcie się na niewłaściwej, (co widać zwłaszcza w przypadku roztropności) intelektualistycznej koncepcji cnoty odwołującej się do I. Kanta. W koncepcji tej świadomość powinnego dobra moralnego wystarcza do jego realizacji. Koncepcja ta pomija znaczenie ludzkich pragnień i skłonności w działaniu moralnym i prowadzi do sytuacji, w której pomimo wiedzy człowiek nie jest w stanie zrealizować poznanego dobra. Wina za ten stan rzeczy jest przypisywana moralnym zobowiązaniom, które jako nie dające się zrealizować należałoby porzucić. Autorem innego, realistycznego opisu cnoty jest św. Tomasz z Akwinu. Pomocą w rozwiązaniu współczesnych problemów moralnych jest ponowna refleksja nad realistyczną koncepcją cnoty i jej roli nie tylko w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania, ale także w chrześcijańskim wychowaniu.

Biogram autora

Tomasz Kraj, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kapłan archidiecezji krakowskiej, profesor UPJP II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Życia na Wydziale Teologicznym tej uczelni. Zainteresowania naukowe to bioetyka w jej wersji teologicznej, etyka cnoty, prawo naturalne.

Bibliografia

Ballinger Fletcher, Zita. “German bishops’ general secretary: The church should not fear the ‘synodal way’.” America. The Jesuit Review, November 21, 2019. https://www.americamagazine.org/faith/2019/11/21/german-bishops-general-secretary-church-should-not-fear-synodal-way.

Cessario, Romanus. 2009. The Moral Virtues and Theological Ethics, Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Cross, Richard and Daniel Thoma. 2006. “The Collapse of Ascetical Discipline and Clerical Misconduct: Sex and Prayer.” Linacre Quarterly 1: 1-116.

Górny, Grzegorz. „Biskupi ukraińscy wysłali do biskupów niemieckich „braterskie upomnienie” w sprawie drogi synodalnej.” (The Ukrainian bishops sent to German bishops „fraternal admonition” in what concerns synodal way). W Polityce, February 6, 2020. https://wpolityce.pl/kosciol/485900-braterskie-upomnienie-do-niemieckich-biskupow.

Górny, Grzegorz. „Komunistyczna agentura od lat niszczy Kościół od wewnątrz.” (The communist agents have ruined the Church from inside for years). Polonia Christiana, August 31, 2018. https://www.pch24.pl/grzegorz-gorny--komunistyczna-agentura-od-lat-niszczy-kosciol-od-wewnatrz,62525,i.html.

Hildebrand, Dietrich von. 1953. Christian Ethics, New York: David McKay Company, Inc.

Kycia, Tomasz. „Kard. Marx: Zmienimy moralność seksualną. To nasza droga.” (Card. Marx: We are changing sexual morality. This is our way). Fronda, March 18, 2019. https://www.fronda.pl/a/kard-marx-zmienimy-moralnosc-seksualna-to-nasza-droga,123784.html.

Lafrance, Jean. 1997. Un chemin de confiance: Thérèse de Lisieux, Paris: Mediaspaul Editions.

Luxmoore, Jonathan. “German Catholics complete final preparations for ‘synodal way’.” National Catholic Reporter, December 10, 2019. https://www.ncronline.org/news/world/german-catholics-complete-final-preparations-synodal-way.

MacIntyre, Alasdair.1991. A Short History of Ethics, London: Routledge.

Mańkowski, Michał. „Biskup Tadeusz Pieronek o pedofilii: Była, jest i będzie. Żadna siła nie powstrzyma człowieka.” (Bishop Thaddeus Pieronek about pedophile: It was, it is and it will be. There is no power to stop a man). Na Temat, February 12, 2013. https://natemat.pl/50469,biskup-tadeusz-pieronek-o-pedofilii-byla-jest-i-bedzie-zadna-sila-nie-powstrzyma-czlowieka.

Melina, Livio, José Noriega and Juan-José Pérez-Soba. 2008. Camminare nella Luce dell’Amore. I fondamenti della morale cristiana, Siena: Cantagalli.

Pieper, Josef. 1989. Living the Truth, San Francisco: Ignatius Press.

Simon, Yves R. 1986. The Definition of Moral Virtue, New York: Fordham University Press.

Slade, Francis. 1999. “Was Ist Aufklärung? Notes on Maritain, Rorty, and Bloom With Thanks But No Apologies to Immanuel Kant” In: The Common Things: Essays on Thomism and Education, edited by Daniel McInerny, 48-68, Washington D.C: American Maritain Association (Distributed by The Catholic University of America Press).

The New American Bible, Revised Edition, http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/.

Opublikowane

2020-09-29