Kontrowersje wokół Humanae vitae

Autor

Słowa kluczowe:

Humanae vitae, Paweł VI, antykoncepcja, rewolucja seksualna, rozłam w Kościele

Abstrakt

Celem tekstu jest zaprezentowanie szeregu kontrowersji, które miały miejsce z okazji publikacji encykliki Humanae vitae przez Pawła VI. Najpierw, przez ukazanie tła historycznego, zostały przedstawione przyczyny tak trudnej recepcji papieskiego dokumentu. W dalszej części opisano kulisy samego promulgowania encykliki przez papieża. Następnie, ukazano sprzeciw duchowieństwa, teologów i laikatu względem treści dokumentu, a także przytoczono przykłady pozytywnego odbioru Humanae vitae. Autor ukazuje również obecne trudności w przyjęciu orędzia encykliki oraz podkreśla jej niezmienną aktualność.

Biogram autora

Jan Tomczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Misjonarz Świętej Rodziny, kleryk, student IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, na Wydziale Teologicznym UAM. Interesuje się myślą Josepha Ratzingera.

Bibliografia

Bartkowicz, Wojciech. 2008. Próba oceny dyskusji wokół „Humanae vitae”. Teologia i Moralność, 3, 7-17.

Benedykt XVI. 2009. Encyklika Caritas in veritate.

Franciszek. 2016. Adhortacja Amoris laetitia.

Górny, Grzegorz. 2015. Atak na Pawła VI. Pastores, 66(1), 133-139.

Jones, Eugene Michael. 2013. Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Wrocław: Wektory.

Kuby, Gabriele. 2013. Globalna rewolucja seksualna. Kraków: Homo Dei.

Kupczak, Jarosław. 2015. „Znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34). O proroczym znaczeniu encykliki Humanae vitae. Warszawskie Studia Teologiczne, 28(3), 36-64.

Laun, Andreas. 1998. Trzydzieści lat po Humanae vitae. Ethos, 43(3), 365-371.

Laun, Andreas. 2008. „Humanae vitae” – niepotrzebny ciężar czy źródło miłości?. Ethos, 84(4), 142-147.

Malthus, Thomas Robert. 2007. Prawo ludności. Warszawa: Biblioteka Analiz.

Noonan, John Thomas. 1965. Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists. Massachusetts: Harvard University Press Cambridge.

Paweł VI. 1968 a. Przemówienie podczas audiencji generalnej 31 lipca 1968 roku.

Paweł VI. 1968 b. Przemówienie w Papieskim Seminarium Lombardzkim w Rzymie 7 grudnia 1968 roku.

Paweł VI. 1968. Encyklika Humanae vitae.

Paweł VI. 1971. Przemówienie podczas audiencji generalnej 4 sierpnia 1971 roku.

Pius XI. 1930. Encyklika Casti Connubii.

Rahner, Karl. 1969. Na marginesie encykliki „Humanae vitae”. Więź, 129(1), 35-53.

Ratzinger, Joseph. 1978. Homilia w monachijskiej Liebfrauenhirche. W: Szymik, Jerzy. 2016. Theologia Benedicta, t. 3, 336. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Smith, Janet Elisabeth. 1991. Humanae Vitae. A Generation Later. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.

Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

W rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”. Rozmowa z Księdzem Profesorem Tadeuszem Styczniem. 2003. Ethos, 63-64(3-4), 507-509.

Weigel, George. 2000. Świadek nadziei. Kraków: Znak.

Wojtyła, Karol i in. 1969. Memoriał Krakowski oraz wprowadzenie do Humanae vitae. W: Analecta Cracoviensia 1969, red. Karol Wojtyła, 194-371. Kraków: Polskie Towarzystwo Naukowe.

Wróbel, Józef. 2008. Czy obronimy katolicką naukę o moralności małżeńskiej? Refleksje nad aktualnością przesłania encykliki „Humanae vitae” w czterdziestą rocznicę jej ogłoszenia. Teologia i Moralność, 4, 81-105.

Publikacje elektroniczne

De.wikipedia.org. 2018. Thomas Robert Malthus. Dostęp: 26.02.2018.

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus.

Idziemy. 2015. Austria: kard. Schönborn broni swoich tez, odrzuconych przez Synod. Dostęp: 28.05.2020.

http://www.idziemy.pl/kosciol/kard-schoenborn-broni-tez-odrzuconych-przez-synod/.

Paweł VI i in. 1969. Encyklika Humanae vitae oraz komentarz teologów moralistów środowiska krakowskiego pod kierunkiem Karola kardynała Wojtyły. Dostęp: 26.02.2018.

http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/humanae_vitae.pdf.

Population Council. 2020. Timeline. Dostęp: 28.05.2020.

https://www.popcouncil.org/about/timeline.

Tabor, Maciej. 2018. Konferencja w Lambeth. Co wydarzyło się w roku 1930?. Dostęp: 25.02.2018.

http://npr.pl/index.php/content/view/277/.

Wiśniewska, Katarzyna. 2008. Kościół spiera się o antykoncepcję. Dostęp: 28.05.2020.

https://wyborcza.pl/1,75399,5770016,Kosciol_spiera_sie_o_antykoncepcje.html.

Opublikowane

2020-09-29