Młodzież w świecie uprzedmiotowionej seksualności. Wyzwanie moralno-duszpasterskie dla Kościoła

Autor

  • Marcin Szczodry Instytut Nauk Teologicznych, Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

młodzież, seksualność, edukacja seksualna, seksting, formacja sumienia

Abstrakt

Sfera seksualna jest ważną sferą życia, a czas młodości jest czasem odkrywania jej tajników, uczenia się jej, integrowania w kontekście całej osobowości. Seksualność człowieka, jako dar wpisany w naturę stworzenia, jest czymś dobrym i chcianym przez Stwórcę. Zadaniem Kościoła jest ukazywać piękno tego daru i przedstawiać światu chrześcijańską wizję seksualności, która człowieka nie ogranicza i nie zubaża, ale wydobywa z niego to, co najwartościowsze. Artykuł próbuje podjąć istotne pytania o kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny, w którym odbywa się nauczanie Kościoła. Na podstawie najnowszych badań socjologicznych ukazano obraz współczesnego pokolenia polskiej młodzieży oraz jej świat wartości. Przedstawiono wybrane zjawiska we współczesnej kulturze, w których widoczne jest uprzedmiotowienie ludzkiej seksualności. Naszkicowano wyzwania, przed jakimi stoi Kościół, chcący wejść w świat młodych, wskazując na co powinien zwrócić uwagę w swojej praktyce duszpastersko-moralnej.

Bibliografia

Benedykt XVI. 2013. Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dostęp: 01.06.2019. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/documents/hf_ ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html

Dziedzic, Jan. 2017. Religijność a postawy moralne polskiej młodzieży. Refleksja psychologiczno-pastoralna. W: Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?, red. Jan Dziedzic, Maciej Ostrowski i Tadeusz Panuś, 187-203. Kraków: Wydawnictwo UNUM.

Faggioni, Maurizio Pietro. 2010. Sessualità, matrimonio, famiglia. Bologna: EDB.

Feliksiak, Michał, Małgorzata Omyła-Rudzka i Marta Bożewicz. 2019. Zainteresowania i aktywności. W: Młodzież 2018, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda, 176-226. Warszawa: CBOS.

Franciszek. 2016. Posynodalna adhortacja apostolska «Amoris laetitia».

Franciszek. 2019. Posynodalna adhortacja apostolska «Christus vivit».

Fumagalli, Aristide. 2017. L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali. Brescia: Queriniana.

Gatti, Guido. 1990. Educazione morale. W: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. Francesco Compagnoni, Giannino Piana i Salvatore Privitera, Cinisello Balsamo: San Paolo.

Giertych, Wojciech. 2015. Fides et passio. Pelplin: Bernardinum.

Grabowska, Mirosława. 2014. Dzisiejsza młodzież – pokolenie XYZ…? W: Młodzież 2013, red. Mirosława Grabowska i Jolanta Kalka, 3-8. Warszawa: CBOS.

Gwiazda, Magdalena. 2017a. Młodzież i seks. W: Młodzież 2016, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda, 165-170. Warszawa: CBOS.

Gwiazda, Magdalena. 2017b. Stosunek do aborcji. W: Młodzież 2016, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda, 171-177. Warszawa: CBOS.

Kawalec, Ilona. 2019. Stosunek do aborcji. W: Młodzież 2018, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda, 170-175. Warszawa: CBOS.

Makaruk, Katarzyna, Joanna Włodarczyk i Piotr Michalski. 2017. Kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi. Analiza zjawiska na podstawie wyników ogólnopolskiego badania uczniów. Dziecko Krzywdzone. Teorie, Badania, Praktyka, 16(3), 37-63.

Marcol, Alojzy. 1998. Etyka życia seksualnego. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Olczyk, Maciej. 2018. Edukacja seksualna jako wychowanie do miłości. Niezmienne pryncypia i nowe wyzwania w świetle Amoris laetitia 259-290. Teologia i Moralność, 23, 125-139. DOI: https://doi.org/10.14746/tim.2018.23.1.7

Sinodo dei Vescovi. 2018b. Documento finale e Votazioni del Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco. Dostęp: 01.06.2019. http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html.

Sinodo dei Vescovi. 2017. Documento preparatorio «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Dostęp: 01.06.2019. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_ doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html.

Sinodo dei Vescovi. 2018a. Instrumentum laboris «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Dostęp: 01.06.2019. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_ 20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_it.html.

Tomczyk, Łukasz. 2019. Materiały dotyczące seksu i zjawisko sekstingu. W: Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, red. Jacek Pyżalski i in., 137-154. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wojtasik, Łukasz. 2014. Seksting wśród dzieci i młodzieży. Dziecko krzywdzone. Teorie, badania, praktyka, 13(2), 79-98.

Opublikowane

2020-09-29