Jarosław Kupczak OP, „Amoris laetitia”. Konflikt interpretacji, W drodze, Poznań 2020, s. 288.

Autor

  • Maciej Olczyk WT UAM w Poznaniu

Słowa kluczowe:

Amoris laetitia, interpretacja ciągłości, interpretacja umiarkowanej zmiany, interpretacja zerwania

Abstrakt

Recenzja dotyczy książki poświęconej sporowi interpretacyjnemu wokół adhortacji "Amoris laetitia". Autor publikacji prezentuje okoliczności tego sporu oraz trzy mozliwe ściezki interpretacji papieskiego dokumentu: ciągłości, umiarkowanej zmiany oraz zerwania. Krytyczne ustosunkowanie się Autora do przedstawionych stanowisk pozwala czytelnikowi wyrobić sobie własne zdanie na temat konfliktu interpretacji i nabrać wewnętrznego przekonania o słuszności „interpretacji ciągłości” i wynikających z takiej opcji konsekwencji. 

Opublikowane

2020-09-29