Aktualność pedagogiki świętorodzinnej w procesie wychowania

Autor

  • Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

Misjonarze Świętej Rodziny, Jan Berthier MS, pedagogika świętorodzinna, cel wychowawczy

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie pedagogiki świętorodzinnej, która  jest ściśle związana ze Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny i jego założycielem, sługą Bożym, ks. Janem Berthier MS. Stąd też artykuł przedstawia najpierw sylwetkę Założyciela Dzieła Świętej Rodziny, następnie prezentuje strategię wychowawczą i sposoby jej realizacji. W dalszej części analiz zostały ukazane aktualne, praktyczne aplikacje pedagogiki świętorodzinnej w ramach działalności Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w polskiej rzeczywistości.

Biogram autora

Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Główne kierunki badań to problematyka związana z teologią małżeństwa i rodziny, poradnictwa rodzinnego oraz katolickiej nauki społecznej w odniesieniu do małżeństwa i rodziny.

Bibliografia

Adnotationes Dautzenberg, z 31.08.1905, Archiwum Berthier.

Adnotationes Dautzenberg, z 09.11.1906, Archiwum Berthier.

Adnotationes Dautzenberg, z 17.07.1907, Archiwum Berthier.

Adnotationes Dautzenberg, z 25.01.1908, Archiwum Berthier.

Adnotationes van Diniteren, z 31.01.1906.

Adnotationes Kuczera, 1908.

Berthier J. (1874), Des États de vie chrétienne et de la Vocation, Roma.

Berthier J. (1983), Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań, Pobiedziska.

Berthier J. (2009), Klucz do nieba, Pelplin.

Berthier J. (1907), Kult i naśladowanie Świętej Rodziny, Grave.

Berthier J. (1895), Le Jeune Homme comme il faut, Paris.

Berthier J. (1896), Le Sacerdoce, Lyon.

„Biuletyn Misjonarzy z La Salette” (1909), La Salette.

Boutry Ph. (1986), Prêtres et paroisses Au pays du curé d’Ars, Le Cerf.

„Bulletin des oeuvres des MS” (1926), La Salette.

Eggersdorfer F.X. (1928), Jugendbildung, München.

Hostachy V. (1926), Le Révérand Pére Jean Berthier, l’écrivain, La Salette.

Jost E. (2000), Ksiądz Jan Berthier Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Pelplin–Poznań.

Pryba A. (2012), Koncepcja wychowawcza ks. Jana Berthiera, Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, w: Aksologiczne wymiary wychowania. Ujęcie interdyscyplinarne, red. J. Siewora, Tarnów, s. 243-256.

Pryba A. (2013), Pedaggia świętorodzinna [Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 2, red. J. Kostkiewicz, K. Misiaszek, Kraków, s. 345-366.

Ramers P.J. (2008), Mens divinor. Duch natchniony Bożym Duchem, Pelplin.

„Roczniki Matki Bożej z La Salette” (1877), La Salette.

Publikacje elektroniczne:

Lombaerde J.M. de, La vie et l’espirt du Tr. R. Père Jean Berthier, Grave 1910.

Program terapeutyczny. Leczenie uzależnienień (sekretariat Ośrodka), https://www.domnadziei.pl/ [dostęp: 22.11.2019].

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze, https://swietarodzina.squarespace.com/statut-spolecznej-szkoly-podstawowej-nr-96-im-swietejrodziny [dostęp: 22.11.2019].

Opublikowane

2020-01-01