Edukacja domowa a sedno wycho(wy)wania

Autor

  • Marek Budajczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych

Słowa kluczowe:

edukacja domowa, rodzina, wychowanie

Abstrakt

W artykule tym przedstawia się relacje między edukacją domową a wychowaniem w jego ośrodkowym, moralnym sensie. Zaprezentowano tu najpierw, obok definicji kluczowych pojęć, uwagi o politycznym statusie edukacji. Określona została – tak co do motywów dla jej podejmowania, jak i pragmatycznych modalności – edukacja domowa. Owe modalności odniesiono wreszcie do edukacji moralnej, jako egzemplifikacje przywołując obrazy pędzla mistrzów malarstwa europejskiego. Całość podkreśla niesubstytuowalną rolę rodziny w wychowywaniu dziecka.

Biogram autora

Marek Budajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych

Dr hab. prof. UAM, Zakład Poradnictwa Społecznego, Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM w Poznaniu; zainteresowania badawcze: etyka, semantyka, edukacja alternatywna (szczególnie: edukacja domowa).

Bibliografia

Opublikowane

2020-01-01