Współczesne konteksty edukacji. Czy pamięć o chrześcijańskiej disciplina arcani ma jeszcze sens?

Autor

  • Remigiusz T. Ciesielski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych

Słowa kluczowe:

edukacja, modlitwa, wychowanie, dialog, kultura, religia, liturgia

Abstrakt

Celem tekstu jest wskazanie możliwych przyczyn, które doprowadziły do ​​kryzysu współczesnej edukacji. Zastąpienie dialogu mówieniem a wiedzę wiadomościami doprowadziło do zmiany miejsca nauczyciela i jego roli we współczesnej kulturze i procesie wychowania. Można jednak znaleźć drogi wyjścia z tego kryzysu tak, aby odnowić rolę nauczyciela jako mistrza i nauczyć się wysuwać wiedzę na pierwszy plan tego procesu. Autor znajduje tę drogę w ponownym przemyśleniu zasad edukacji i kultury klasycznej i wczesnochrześcijańskiej.

Biogram autora

Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych

Historyk i kulturoznawca, pracownik naukowy Instytutu Kulturoznawstwa UAM, autor monografii: Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella, Kulturowe i społeczne konteksty modlitwy katolickiej. Problemy badawcze i propozycje ujęć. Prowadzi badania nad miejscem i znaczeniem modlitwy oraz liturgii i rytuału w kulturze współczesnej, w tym nad koncepcją hermeneutyki rytuału M. Auge. Jego zainteresowania badawcze odnoszą się także do zagadnień związanych z historią kultury i religii.

Bibliografia

Cescon B. (2012), La liturgia nel posmoderno, Vatican 2012.

Ciesielski R.T. (2012), Bal w świątyni: sakralizacja profanum i profanacja sacrum, „Przegląd Religioznawczy” 4, s. 53-64.

Ciesielski R.T. (2014), Oczekiwanie cudu. Subiektywne konteksty doświadczenia rzeczywistości religijnej, „Przegląd Religioznawczy” 1, s. 83-94.

Ciesielski R.T. (2015), Liturgia rzymskokatolicka w kontekście edukacyjnym, „Przegląd Religioznawczy” 1, s. 145-154.

Ciesielski R.T. (2018), Kulturowe i społeczne konteksty modlitwy katolickiej. Problemy badawcze i propozycje ujęć, Poznań.

Gajewski W., Górka B. red. (2015), Disciplina arcani w chrześcijaństwie, Kraków.

Łucarz S., Kierownictwo duchowe w pierwszych wiekach Kościoła, http://czechowice.jezuici.pl/?p=608 [dostęp: 25.07.2019].

Márai S. (2018), Dziennik 1957-1966, tłum. T. Worowska, Warszawa.

Marianowicz A. (1977), Alicja w Krainie Czarów – adaptacja, Warszawa, na podstawie L. Carroll, 1977, Alicja w Krainie Czarów, tłum. A. Marianowicz, Warszawa.

Milcarek P. (2014), Tezy o edukacji klasycznej dla cywilizacji chrześcijańskiej, „Christianitas” 58, s. 6-14.

Postman N. (2006), Zabawić się na śmierć, tłum. L. Niedzielski, Warszawa.

Ratzinger J. (2009), Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa.

Reventlow H. Graf (2009), History of Biblical Interpretation, vol. 1: From the Old Testament to Origen, Atlanta.

Schaeffler R. (2007), O języku modlitwy, tłum. G. Sowiński, Kraków.

Sodi M. (2012), Wychowanie do liturgii drogą do właściwego jej przeżywania, opartego na integralnej formacji liturgicznej, w: Wychowanie do liturgii i przez liturgię, red. A. Żądło, Katowice, s. 139-153.

Śnieżyński T. (2008), Filozofia sensu jako odpowiedź na kryzys metafizyki. W stronę nowej „filozofii pierwszej”, „Poznańskie Studia Teo logiczne” 22, s. 215-234.

Opublikowane

2020-01-01