J. Granados, S. Kampowski, J.J. Pérez-Soba, Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016, pp. 176.

Autor

  • Andrei Tron Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Opublikowane

2018-03-01