Edukacja seksualna jako wychowanie do miłości. Niezmienne pryncypia i nowe wyzwania w świetle Amoris laetitia 259-290

Autor

  • Maciej Olczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Słowa kluczowe:

edukacja seksualna, gender, płeć, seksualność, wychowanie do miłości

Abstrakt

Zagadnienie edukacji seksualnej wzbudza w przestrzeni publicznej żywe dyskusje i polemiki. W adhortacji Amoris laetitia papież Franciszek zachęca do pogłębionej refleksji nad tym zagadnieniem w świetle pryncypiów wychowawczych inspirowanych mądrością Ewangelii. Autor artykułu przypomina sformułowane przez papieża pryncypia afirmacji godności osoby oraz kształtowania odpowiedzialnej wolności dzięki uformowanemu sumieniu i sprawnościom moralnym, a także zasady powściągliwości i czystości. Są one niezbędne do tego, aby zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami edukacji, do których należą m. in. właściwa formacja moralna, problem banalizacji płciowości czy ideologia gender.

Biogram autora

Maciej Olczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Ks. dr hab. prof. UAM, jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania w zakresie etyki teologicznej. Autor publikacji z zakresu teologii moralnej fundamentalnej, antropologii teologicznej, teologii małżeństwa i rodziny, bioetyki oraz etyki seksualnej. W swoich pracach nawiązuje do aktualnych problemów społecznych, dylematów etycznych i zachodzących przemian obyczajowych.

Bibliografia

Franciszek (2016), Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, Kraków.

Literatura pomocnicza:

Fromm E. (1971), O sztuce miłości, Warszawa.

Görres A. (1997), Uwagi psychologiczne na temat grzechu pierworodnego i jego skutków, w: C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, Poznań, s. 9-28.

Kowalski S. (2008), Polski model «wychowania do życia w rodzinie» przynosi dobre rezultaty. „Służba Życiu” 1(2008), s. 31.

Półtawska W. (2005), Wychowanie seksualne częścią wychowania człowieka, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków, s. 377-390.

Wróbel J. (2010), Wychowanie seksualne z perspektywy nauczania Magisterium Kościoła katolickiego, w: Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, red. K. Glombik, Opole, s. 133-152.

Opublikowane

2018-03-01