Święty Józef jako patron i opiekun życia w kazaniach biskupa Stanisława Napierały

Autor

Słowa kluczowe:

Święta Rodzina, św. Józef, patron, opiekun, obrońca, życie, rodzina, ojcostwo, macierzyństwo, życie poczęte, aborcja, eutanazja

Abstrakt

Artykuł przedstawia św. Józefa jako patrona rodzin i opiekuna życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci w nauczaniu Księdza Biskupa Stanisława Napierały – pierwszego biskupa Diecezji Kaliskiej. Temat rodziny i obrony życia był jednym z najważniejszych wątków w przepowiadaniu biskupa Napierały. W swoich homiliach podkreślał, że prawdziwą rodzinę tworzą tylko mężczyzna i kobieta. Ta rodzina jest podstawową komórką i fundamentem istnienia każdej ludzkiej społeczności. Jako wzór dla chrześcijańskich rodzin stawiał Świętą Rodzinę z Nazaretu. Relacje łączące Józefa z Maryją i Jezusem są ponadczasowe i wciąż aktualne. Biskup Kaliski widział też konkretne zagrożenia dla współczesnych rodzin: kryzys ojcostwa, egoizm, rozwody, prawo stanowione przeciw rodzinie jako instytucji społecznej. W swoim nauczaniu bardzo często podejmował temat obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ukazywał kłamstwa aborcji i eutanazji. Jako opiekuna obrony życia przedstawiał św. Józefa, który również ochraniał Świętą Rodzinę przed niebezpieczeństwami i dziś, jako patron Kościoła, czuwa nad życiem człowieka od narodzenia aż do naturalnej śmierci.

Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Dr hab. prof. UAM; prezbiter diecezji kaliskiej, kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, liturgista, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu i Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Autor kilku monografii, w tym dwóch tomów ćwiczeń z liturgiki dla studentów teologii oraz około 80 artykułów z zakresu liturgiki, szczególnie teologii liturgii i odnowionej po Vaticanum II liturgii sakramentów i sakramentaliów, a także kultu św. Józefa. Przewodniczący Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w kurii diecezji kaliskiej.

Bibliografia

Dziewiecki M. (2006), Św. Józef – psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny, „Kaliskie Studia Teologiczne” 5, p. 73-82.

Giovanni Paolo II (1989), Esortazione apostolica su San Giuseppe e sua missione nella vita di Cristo e della Chiesa, Redemptoris Custos, 15 agosto 1989, Vaticano.

Grzybowski J. (2002), Rodzina jako „komunia osób zjednoczonych miłością”, „Kaliskie Studia Teologiczne” 1, p. 59-68.

Kolinko R.M. (2002), Św. Józef wzorem niezastąpionej roli ojca w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptoris Custos”, Kaliskie Studia Teologiczne” 1, p. 347-360.

Leon XIII (2009), Encyklika Quamquam pluries, in: Święty Józef Patron na nasze czasy, red. A. Latoń, Kalisz, p. 6-10.

Majdański K. (2002), Święty Józef – obrońca i opiekun życia Jezusa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 1, s. 15-20.

Matusik M. (2004), Duch Świętej Rodziny z Nazaretu we wspólnocie ognisk światła i miłości, „Kaliskie Studia Teologiczne” 3, p. 81-84.

Mierzwiński B. (2003), Święty Józef jako orędownik i wzór mężczyzny i ojca, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, red. M. Chmielewski, Lublin, p. 161-184.

Napierała S. (1993), Słowo Pasterskie Biskupa Kaliskiego zarysowujące Program Duszpastersko-Synodalny w Diecezji Kaliskiej w roku 1993/94), Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 5, p. 20-23.

Napierała S. (1998), Ojczyzna, Kraj, Naród – to w pewnym sensie rodzina. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej dla uczestników VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego, 1 maja 1998 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 24, p. 46-50.

Napierała S. (1999), Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej dla Ogólnopolskiej Pielgrzymki „Civitas Christiana” w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 25 września 1999 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 30, p. 35-40.

Napierała S. (2001a), Homilia Biskupa kaliskiego wygłoszona w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w bazylice św. Józefa w Kaliszu 19 marca 2001 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 35, p. 175-179.

Napierała S. (2001b), Homilia wygłoszona w bazylice św. Józefa w Kaliszu dla Pielgrzymki Kościoła Domowego, 31 marca 2001 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 35, p. 180-184.

Napierała S. (2002), Udział św. Józefa w dziele zbawienia. Wypowiedź podczas XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu, 26 kwietnia 2002 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 40, p. 128-129.

Napierała S. (2004a), Aby rodziny były prawdziwymi wspólnotami miłości. Kazanie wygłoszone podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Józefa w bazylice kaliskiej, 19 marca 2004 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 47, p. 88-91.

Napierała S. (2004b), Wartość rodziny w oczach Boga i nie tylko. Homilia wygłoszona podczas spotkania modlitewnego w intencji obrony życia i rodziny w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1 lipca 2004 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 49, p. 35-40.

Napierała S. (2005a), Otwórzmy niewinnie brzmiące słowo „aborcja”. Zaglądnijmy do jego wnętrza. Słowo wygłoszone w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 6 października 2005 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 54, p. 94-100.

Napierała S. (2005b), Zagrożenie samej instytucji małżeństwa i rodziny. Kazanie wygłoszone w bazylice św. Józefa w Kaliszu, 3 lutego 2005 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 51, p. 84-89.

Napierała S. (2006), Zawierzenie Diecezji Kaliskiej św. Józefowi przez jej pierwszego pasterza – Biskupa Stanisława Napierałę, in: Idźcie do Józefa. Vademecum pielgrzyma do sanktuarium świętego Józefa Kaliskiego, red. A. Latoń, Kalisz, p. 176-177.

Napierała S. (2007), Apel do Prezydenta RP, do parlamentarzystów i do premiera w sprawie zapisu w Konstytucji Polski prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 59, p. 183-184.

Napierała S. (2008), Kłamstwo aborcji. Słowo pasterskie wygłoszone w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w I czwartek miesiąca sierpnia 2008 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 65, p. 67-72.

Napierała S. (2009a), Poczęcie in vitro uchybia godności człowieka. Rozważanie w czasie Mszy Świętej pierwszoczwartkowej w bazylice – sanktuarium św. Józefa Kaliskiego, 1 stycznia 2009 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 67, p. 55-60.

Napierała S. (2009b), Święty Józef patron na nasze czasy. Słowo wygłoszone podczas Mszy Świętej w bazylice – sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 19 marca 2009 roku, Pismo Kurii Diecezjalnej „Diecezja Kaliska” 67, p. 65-68.

Nowak A.J. (2003), Duchowość mężczyzny, in: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, red. M. Chmielewski, Lublin, p. 187-201.

Olearczyk T.E. (2002), Co to znaczy, że rodzina jest „gniazdem życia i jedności”, „Kaliskie Studia Teologiczne” 1, p. 69-78.

Pulikowski J. (2005), Ojcostwo zagrożone, „Kaliskie Studia Teologiczne” 4, p. 97-110.

Werbiński I. (2007), Nazaretańska szkoła wychowania w rodzinie, „Kaliskie Studia Teologiczne” 6, p. 55-68.

Opublikowane

2019-12-01