Prawda w Internecie. Czy katolickie portale internetowe manipulują informacjami?

Autor

Słowa kluczowe:

media, manipulacja, Internet, prawda, misja mediów, media katolickie

Abstrakt

Artykuł traktuje o manipulacji w mediach. Intencją autora było zbadanie czy katolickie portale internetowe manipulują prawdą w publikowanych artykułach. W tym celu przybliżono naukę Kościoła na temat mediów, przedstawiono sposoby i techniki manipulacji oraz skonfrontowano z tymi tezami sposób przekazu wiadomości w katolickich mediach. Z przeprowadzonych badań wyniknęło, że wspomniane portale jedynie starają się o atrakcyjność treści, pozostają jednak w zgodzie z nauczaniem Magisterium i prawdą przedstawianych wydarzeń.

Biogram autora

Sebastian Sobkowiak, Rzeszów

Misjonarz Świętej Rodziny, prezbiter, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, na Wydziale Teologicznym UAM. Tytuł zawodowy magistra teologii otrzymał za obronę pracy pt.: Związek filozofii z fizyką współczesną według Wernera Heisenberga. Interesuje się filozofią, mediami oraz współczesną nauką i technologią. Pochodzi z Poznania, obecnie pracuje w Rzeszowie.

Bibliografia

Czuba K. (1995), Media i władza, Warszawa.

Konopacka S. (2011), Wirtuozeria iluzji czy wierne oddawanie walorów rzeczywistości – problematyka prawdy na przykładzie konkursu World Press Photo, „Kultura – Media – Teologia” nr 5, s. 46-59.

Niewalda M. (2013), Metody manipulacji XXI wieku, Warszawa.

Węgrzyn M. (2013), Kreowanie informacji: o pseudo-wydarzeniach w polityce, „Kultura-Media-Teologia” nr 13, s. 8-18.

„Amoris laetitia” trzeba odczytywać w świetle całej doktryny Kościoła, https://ekai.pl/amoris-laetitia-trzeba-odczytywac-w-swietle-calej-doktryny-kosciola/, [dostęp: 12.12.2018].

Abp Hoser o Medziugoriu: kult Matki Bożej nie musi zależeć od objawień, https://ekai.pl/abp-hoser-o-medziugoriu-kult-matki-bozej-nie-musi-zalezec-od-objawien/, [dostęp: 12.12.2018].

Abp Hoser przypomina: pielgrzymek do Medziugorie nie mogą organizować diecezje i biskupi, http://www.pch24.pl/abp-hoser-przypomina--pielgrzymek-do-medziugorie-nie-moga-organizowac-diecezje-i-biskupi,51059,i.html, [dostęp: 12.12.2018].

Abp Hoser: nie wolno organizować pielgrzymek do Medjugorie, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,30063,abp-hoser-nie-wolno-organizowac-pielgrzymek-do-medjugorie.html, [dostęp: 12.12.2018].

Amoris laetitia – Eucharystia dla rozwodników w nowych związkach, http://www.fronda.pl/blogi/blog-o-duchowosci/amoris-laetitia-eucharystia-dla-rozwodnikow-w-nowych-zwiazkach,44863.html, [dostęp: 12.12.2018].

Efekt „Amoris laetitia”. Kolejne diecezje dopuszczają cudzołożników do sakramentów, http://www.pch24.pl/efekt-amoris-laetitia--kolejne-diecezje-dopuszczaja-cudzoloznikow-do-sakramentow,48770,i.html, [dostęp: 12.12.2018].

Kard. Muller o tym, jak należy odczytywać „Amoris laetitia”, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,29129,kard-mller-o-tym-jak-nalezy-odczytywac-amoris-laetitia.html, [dostęp: 12.12.2018].

Kardynałowie poprosili o uściślenie „Amoris laetitia”, http://gosc.pl/doc/3552243.Kardynalowie-poprosili-o-uscislenie-Amoris-laetitia, [dostęp: 12.12.2018].

„Amoris laetitia” już bez kontrowersji, http://gosc.pl/doc/3783792.O-Amoris-Laetitia-juz-bez-kontrowesji, [dostęp: 12.12.2018].

Papieska Komisja do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Aetatis novae, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progressio, http://www.niedziela.pl/artykul/1500/Aetatis-novae [dostęp: 12.12.2018].

Papieska Komisja do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu, http://www.niedziela.pl/artykul/1506/Communio-et-progressio [dostęp: 12.12.2018].

Papież o tym, że „Amoris Laetitia” dopuszcza Komunię dla rozwodników, http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4796,papiez-o-tym-ze-amoris-laetitia-dopuszcza-komunie-dla-rozwodnikow.html, [dostęp: 12.12.2018].

Sobór Watykański II, Inter mirifica. Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, https://www.paulus.org.pl/213,inter-mirifica [dostęp: 12.12.2018].

Terlikowski: „Amoris laetitia”, synodalny zamęt i hermeneutyka ciągłości, http://www.fronda.pl/a/terlikowski-amoris-laetitia-synodalny-zamet-i-hermeneutyka-ciaglosci,69598.html, [dostęp: 12.12.2018].

Zamieszanie wokół Amoris laetitia – czy kardynał Mueller zainterweniuje?, http://www.pch24.pl/zamieszanie-wokol-amoris-laetitia---czy-kardynal-mueller-zainterweniuje--,48880,i.html, [dostęp: 12.12.2018].

Bodakowski J., Manipulacja w mediach, Blog AMDG, http://www.fronda.pl/blogi/amdg/manipulacja-w-mediach,25063.html, [dostęp: 12.12.2018].

Click Bait: You Won’t Believe What Happens Next!, L. Alves i in., „Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science” v.2 n.5, Anapolis (Brazylia) 2016, s. 198-213, https://www.researchgate.net/publication/311930296_Click_Bait_You_Won't_Believe_What_Happens_Next, [dostęp: 12.12.2018].

Opublikowane

2019-12-01