Wpływ zjawisk ekonomicznych na zaburzenia procesów informowania o działaniu i skuteczności antykoncepcji hormonalnej

Autor

  • Natalia Zimniewicz Poznań

Słowa kluczowe:

Humanae vitae, antykoncepcja, korupcja, konflikt interesów, rynek reklamy

Abstrakt

Kiedy papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae odrzucił poparcie dla nowych produktów antykoncepcji hormonalnej, wzbudziło to niezrozumienie w wielu kręgach, także wewnątrz Kościoła katolickiego. Po latach wychodzą jednak na jaw nowe fakty, których znaczenie rozumie się dziś lepiej niż przed laty. W 1965 roku zmieniono definicję ciąży na taką, która ukrywa wczesnoporonny charakter tych substancji. Na podstawie współczesnych badań okazuje się, że przez ponad 50 lat oszukiwano opinię publiczną na temat prawdziwego działania antykoncepcji hormonalnej. Zamęt informacyjny w przestrzeni publicznej wokół tej sprawy jest ogromny. Badanie przeprowadzone w Polskim społeczeństwie przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 20014 roku wykazało ogromną nieświadomość Polaków na temat prawdziwego działania antykoncepcji hormonalnej. Okazuje się, że doprowadzono do milionów wczesnych poronień bez zgody i wiedzy kobiet. Zrealizowały to liczne grupy interesu zainteresowane finansowo tym, aby prawda nie była powszechnie znana. Do środowisk biorących udział w tym oszustwie należą czołowi przedstawiciele mediów mainstreamowych, lekarzy ginekologów, farmaceutów, środowisk akademickich, działaczy politycznych, społecznych, ludzi związanych ze światem kultury i przemysłem rozrywkowym. Konieczne są zmiany w prawie, które będą chronić obywateli przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie konfliktu interesów i korupcji.

Biogram autora

Natalia Zimniewicz, Poznań

Dr, specjalizuje się w problematyce finansów przedsiębiorstw, korupcji oraz konfliktu interesów. Prowadzi badania na temat nieuczciwych praktyk rynkowych jednostek ekonomicznych wokół tematów światopoglądowych takich jak m.in. aborcja, gender czy antykoncepcja. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Bibliografia

Encyklika Ojca Świętego Pawła VI Humanae vitae – O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25.07.1968).

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/humane.html [dostęp: 01.09.2018 r.].

Jarczewska D.Ł., Barczentewicz M. (2015), Czy doustne środki antykoncepcyjne działają po zapłodnieniu ? w: Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, red. D.Ł. Jarczewska, Warszawa, s. 3-36.

Jarczewska D.Ł. red. (2015), Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, Warszawa.

Prusak M. (2015), Informacje o mechanizmach działania tabletek antykoncepcyjnych przedstawiane w ulotkach dla pacjentek w: Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, red. D.Ł. Jarczewska, Warszawa, s. 37-43.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., w: Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_032_15.PDF [dostęp: 01.09.2018 r.].

pl.pons.com [dostęp: 01.09.2018r.].

www.myfertiledays.com [dostęp: 01.09.2018r.].

Opublikowane

2018-12-01