Psychiczno-moralne i społeczne skutki pornografii

Autor

Słowa kluczowe:

pornografia, choroba mózgu, chemiczne zmiany w mózgu, społeczne skutki pornografii, zmiany w kulturze, społeczeństwo przyszłości

Abstrakt

Społeczne skutki pornografii są rzadko przedmiotem badania. Praca o psychicznych i społecznych skutkach pornografii stanowi syntezę konsekwencji emocjonalnych z ich przełożeniem na skutki społeczne. Połączenie tych płaszczyzn pokazuje rzeczywiste zagrożenie jakie niesie za sobą masowa konsumpcja pornografii w dzisiejszych czasach. W pracy dokonano przeglądu prac naukowych z ostatnich lat jakie ukazały się w literaturze. Wykazuje też jak niewiele tych informacji funkcjonuje w świadomości powszechnej. Stanowi swoiste ostrzeżenie dla współczesnego człowieka.

Bibliografia

Brant M., Wegmann E., Muller A., Stark R. (2019), The Interaction of Person Affect – Cognition-Execution (I-PACE) Model for addictive Behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond Internet – use disorders and specification of the process character of addictive behaviors, „Neuroscience & Biobehavioral Reviews” (06), s. 104.

Bridges A., Wosnitzer R., Scharrer E., Sun Ch., Liberman R. (2010), Aggression and Sexual Behavior in Best Selling Pornography Videos: A Content Analisys Update, „Violence Against Women”, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077801210382866 [dostęp: 26.10.2010].

Davis A., Carrotte E., Hellard M., Temple-Smith M., Lim M. (2017), P4.11 “I think it has been a negative influence in many ways but at the same time I can’t stop using it”: self-identified problematic pornography use among a sample of young australians, „Behavioural and Social Science Research” 2(93), https://sti.bmj.com/content/93/Suppl_2/A195.3 [dostęp: 01.07.2017].

Gola i in. (2017), Can Pornography be Addictive? An fMRI Study of Men Seeking Treatment for Problematic Pornography Use, „Neuropsychopharmacology”, 42, s. 2021-2031. DOI:10.1038/npp.2017.78.

Gola i in. (2016), Visual Sexual Stimuli – Cue or Reward? A Perspective for Interpreting Brain Imagin. Finding on Human Sexual Behaviors, „Frontiers in Human Neuroscience” 10(402), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4983547/, [dostęp: 15.08.2016].

Gola M. (2018), Co wiemy o uzależnieniu od pornografii oraz o tym, w jaki sposób korzystają z niej dzieci i młodzież, Konferencja – Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny, Warszawa, 21.11.2018

Jules Jordan Reżyser filmów porno (2003). Adult Video News, styczeń 2003 r., str. 60

Karoń K. (2019), Historia antykultury 1.0, Warszawa.

Kowalewska, E., Grubbs, J.B., Potenza, M.N. i in. (2018), Neurocognitive Mechanisms in Compulsive Sexual Behavior Disorder, „Current Sexual Health Reports” (10), s. 255-264, https://doi.org/10.1007/s11930-018-0176-z [dostęp: 12.11.2018]

Materiały z konferencji (2015), „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”, Warszawa, Sejm RP, 22.06.2015

Mc Neill D. (2009), Japan’s generation-xx, https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japans-generation-xx-1704155.html [dostęp: 13.06.2009].

Mialon A., Berchtold A., Michaud P.A., Gmel G., Suris J.C. (2012), Sexual Dysfunctions Among Young Men: Prevelence and Associated Factors, „Journal of Adolescent Health”, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.01.008 [dostęp: 16.03.2012].

Ropelato J. (2014), Internet PornographyStatistics, „TopTenReviews”, 28.03.2014.

Sun Ch., Bridges A., Johnson A.J., Ezzel B.M. (2016), Pornography and the Male Sexual Script; An Analyssis of Consumption and Sexual Realations, „Archive of Sexual Behavior” (45), s. 983-994.

Szczypiński J.J., Gola M. (2018), Dopamine Dysregulation Hypothesis The Common Basis For Motivational Anhedonnia in Major Depressive Disorder and Schizophrenia?, https://doi.org/10.1515/reneur-2017-0091 [dostęp: 24.03.2018].

Środa M. (2009), Kobiety i władza, Warszawa.

Valkenburg M.P., Peter J. (2008), Adolescents Identity Experiments on the Internet: Cosequences for Social Competence and Self-Concept Unity, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650207313164 [dostęp: 1.04.2008].

Voon V., Schmidt C., Morris S.L., Kvamme L.T., Hail P., Birchard Th. (2016), Compulsive sexual behavior: Prefrontal and limbic volume and interactions, https://doi.org/10.1002/hbm.23447 [dostęp: 27.10.2016].

Zatorre R., Fields R., Johanse-Berg H. (2012), Plasticy In Gray And White: Neuroimagin Chages In Brain Structure During Learnig, „Nature Neuroscience” 15 (4), s. 528-536.

Opublikowane

2020-09-29