Kontakt

Redakcja Pisma Naukowego "Teologia i Moralność"
Wydział Teologiczny UAM
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
tim@amu.edu.pl

Dystrybucja
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
thfacwyd@amu.edu.pl
+48 61 851 97 43

Główna osoba do kontaktu

Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. +48 519 340 537

Wsparcie techniczne

Andrzej Wachałowicz
Tel. +48 509 480 476